Daglig renhold

Daglig renhold er avgjørende for kundens trivsel på arbeidsplassen og opprettholdelse av et godt inneklima. Begrepet daglig renhold innebærer regelmessig renhold i henhold til avtale. West Facility Management AS tilpasser avtalt renhold til kundens behov og ønskede frekvenser. Vi har lang erfaring med tilpasning av renhold til våre kunders behov. Vi har den nødvendige kompetanse for å kunne ta vare på kundens verdier.

Ta kontakt for uforpliktende befaring og løsningsforslag fra våre dyktige medarbeidere!

Ved kontraktsinngåelse settes det opp en renholdsplan som viser hvilke tjenester som skal leveres på hvilke tidspunkt. Ved at både kunde og servicemedarbeider kjenner godt til denne planen sikres det at kunden får levert avtalt renholdskvalitet til avtalt tid. Våre avdelingsledere har ansvar for den løpende kontakten med kunden og ved kontraktsinngåelse blir det avtalt ønsket oppfølgingsfrekvens fra kundens side. West Facility Management AS er kjent for sin fleksibilitet og korte responstid. Vi prioriterer kundeservice høyt.

I West Facility Management AS er det et krav at alle som arbeider med renholdledelse er sertifisert fra Sintef innenfor NS-INSTA 800 på nivå 4. For kunder som ønsker at denne kvalitetsstandarden benyttes legger vi til rette for det og sikrer at medarbeidere med nødvendig kompetanse blir valgt ut til oppdraget.

Hordaland

Sandslimarka 35, 5254 Sandsli
55 11 63 50
post.bergen@west.no

Møre og Romsdal

Sorenskriver Bulls gate 32, 6002 Ålesund
70 10 04 66
post.aalesund@west.no

Oslo

Vollsveien 6, 1366 Lysaker
55 11 63 50
post.oslo@west.no