Visjon og verdier

West Facility Management har en visjon om å skape - en bedre hverdag for våre kunder, medarbeidere, lokalsamfunnet og miljøet. Våre verdier definerer hvem vi er og hva vi står for:

Åpen og ærlig

I West er vi åpne og ærlige med hverandre og våre kunder. Vi er imøtekommende og skaper en trygghet på arbeidsplassen slik at alle tør si hva man mener og tenker. Vi følger alle lover og regler og er en seriøs aktør på markedene vi opererer.

 

Pålitelig

West er til å stole på og strekker oss langt for våre kunder og ansatte. Vi er lojale og holder det vi lover.

 

Respekt

West er tolerante og hensynsfulle ovenfor andres verdier og meninger. Vi tar vare på enkeltindividet og respekterer alle i våre omgivelser uavhengig av religion, kultur eller etnisk bakgrunn.

 

Nytenkende

Vi er kreative og nyskapende og alltid åpne for nye ideer. Vi er i front av utviklingen innen vår bransje og søker stadig nye smarte løsninger til glede for kunder og ansatte.

 

Vinner

Vi står sammen og bygger gode team. Vi er positive, stolte og fremoverlente. Vi vinner nye oppdrag fordi vi er best!

Hordaland

Sandslimarka 35, 5254 Sandsli
55 11 63 50
post.bergen@west.no

Møre og Romsdal

Sorenskriver Bulls gate 32, 6002 Ålesund
70 10 04 66
post.aalesund@west.no

Oslo

Vollsveien 6, 1366 Lysaker
55 11 63 50
post.oslo@west.no