Opplæring

West Facility Management AS er den renholdsbedriften i Norge som har høyest andel ansatte med SINTEF sertifisering innen NS-INSTA 800 nivå 4. (kvalitetsstandard for renholdsbransjen).

West Facility Management AS bidrar med økonomisk støtte til alle ansatte som ønsker å ta fagbrev.

Alle ansatte får tilbud om norskopplæring og kurs i hverdagsmatematikk.

West Facility Management AS er godkjent lærebedrift.

 

West fokuserer på opplæring for å sikre god kvalitet i sine leveranser. Alle renholdere må gjennomføre følgende kompetansestige:

1. Introduksjonskurs

2. Opplæringsapp i 3 moduler

3. Praktisk veiledning på arbeidsplassen

4. Klasseromsundervisning

 

West opplæringsapp er et interaktivt spill for smarttelefoner som gjør det mulig for servicemedarbeidere å øke kompetansen om HMS, kvalitet, renholdsmetoder og kundeservice.

Denne måten å lære på øker læringseffekten og servicemedarbeideren oppfatter treningen som noe positivt.

Hordaland

Sandslimarka 35, 5254 Sandsli
55 11 63 50
post.bergen@west.no

Møre og Romsdal

Sorenskriver Bulls gate 32, 6002 Ålesund
70 10 04 66
post.aalesund@west.no

Oslo

Vollsveien 6, 1366 Lysaker
55 11 63 50
post.oslo@west.no