Miljø

West Facility Management AS er svanemerket og er svært bevisst på selskapets evne til å påvirke miljøet. Selskapet søker innovative løsninger og arbeider kontinuerlig med reduksjon av avfall, kjemikalier og testing av miljøvennlige alternativer. Følgende mål i forhold til miljøpolitikk kommuniseres internt.  

Ansatte:

Tilby et godt og sikkert arbeidsmiljø og sørge for at de ansatte har skikkelig opplæring og tilstrekkelig sikkerhets- og verneutstyr. Fortløpende øke kompetansen hos alle ansatte, så fokuset på miljø kan innføres på alle plan i virksomheten.  Ansatte skal bevisstgjøres om sitt miljøansvar og engasjeres i miljøarbeidet på sin arbeidsplass.

Renholdsmetoder:

Bruke renholdsmetoder som i minst mulig grad skader miljøet, utvikle og forbedre teknikker for å redusere avfall, utslipp og energi- og vannforbruk. 

Materialer:

Unngå bruk av materialer, stoffer og metoder med miljømessig risiko, der det er andre alternativer tilgjengelig. Velge råvarer, materialer og emballasje som kan gjenvinnes, og som ikke skader miljøet. Øke andelen miljøsertifiserte leverandører.

Gjenvinning:

Redusere den totale avfallsmengde, og ta hånd om avfall på en sikker og ansvarlig måte. Alt avfall som leveres fra våre lokaler skal kildesorteres.

Transport:

Effektivisere transport av personell og utstyr. I den grad det er mulig å oppfordre til bruk av kollektiv transport. WFM skal til enhver tid ha en oppdatert bilpark som prioriterer lavest mulig utslipp.

Hordaland

Sandslimarka 35, 5254 Sandsli
55 11 63 50
post.bergen@west.no

Møre og Romsdal

Sorenskriver Bulls gate 32, 6002 Ålesund
70 10 04 66
post.aalesund@west.no

Oslo

Vollsveien 6, 1366 Lysaker
55 11 63 50
post.oslo@west.no