Kvalitet

West Facility Management legger stor vekt på grundig opplæring og jobber kontinuerlig med forbedring av systemer samt med medarbeiderutvikling for å oppnå ønsket kvalitet. West Facility Management er fleksible ovenfor kundens ønsker til kvalitetssikring. Enkelte kunder ønsker at vi utfører renhold etter NS-INSTA 800 standard, noe som krever et eget system for oppfølging, mens andre kunder ønsker at vi benytter andre systemer for oppfølging.

Vår kvalitetsleder besitter tung erfaring innenfor renhold og har god erfaring innenfor alle typer renhold samt kantinedrift. I tillegg til at avdelingsleder gjennomfører servicerapporter jevnlig etter avtale for sine kunder gjør vår kvalitetsleder stikkprøver på kunder av en viss størrelse for å sikre at renholdet er i henhold til avtalt kvalitet.

For å sikre best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre avtaler har vi gode nedskrevne interne rutiner og tilpasset systemstøtten for å sikre en god oppfølging. Regionssjef har overordnet ansvar for at alle rutiner følges med støtte fra daglig leder og HR-ansvarlig. Kvalitetsansvarlig har overordnet ansvar for at internkontroll og HMS-rutiner følges opp og sørger for at alle avvik rapporteres til regionssjef. I West Facility Management starter alle rutiner på medarbeidernivå. Medarbeidere er vårt daglige ledd inn mot kunden og hver enkelt har et konkret ansvar for å følge alle skriftlige rutiner. Avdelingsleder er ansvarlig for at medarbeidere følges opp og at kunden får korrekt oppfølging i henhold til avtale.

Hordaland

Sandslimarka 35, 5254 Sandsli
55 11 63 50
post.bergen@west.no

Møre og Romsdal

Sorenskriver Bulls gate 32, 6002 Ålesund
70 10 04 66
post.aalesund@west.no

Oslo

Vollsveien 6, 1366 Lysaker
55 11 63 50
post.oslo@west.no